Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2019“ nuostatai


Atkreipiame dėmesį į Konkurso nuostatų pakitimus ir patikslinimus bei konkurso terminus:

Konkurso terminai:

Registracija į Konkursą vyksta nuo 2018 m. gruodžio 28 d. iki 2019 m. sausio 25 d. 23 val. 59 min.

Nuotraukas Konkursui galima pateikti nuo 2018 m. gruodžio 28 d. iki 2019 m. sausio 28 d. 23 val. 59 min. Termino pratęsimo nebus dėl numatyto komisijos darbo laiko.

 

Pasikeitė nuotraukų įkėlimo adresas, tačiau prisijungimo vardai ir slaptažodžiai liko tie patys. Registruotis į konkursus ir nuotraukas kelti nuo šiol prašome šiuo adresu: http://contest.photocircle.lt/

 

Detalieji reikalavimai:

1)      Vienas autorius Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 50 pavienių nuotraukų. Į šį kiekį neįskaičiuojamos nuotraukos pateikiamos temai „Europos metai“.

2)      Registruojantis į konkursą LSF2019: „Europos metai“ nuotraukos pateikiamos temai „Europos metai“, kuriai vienas autorius gali pateikti iki 30 pavienių fotografijų (sukurtų 2014-2018 metais), galima teikti nuotraukas sukurtas 2014-2018 metais, išskyrus tas nuotraukas kurios jau buvo publikuotos ir eksponuotos parodose ir metraščiuose „Lietuvos spaudos fotografija“.

3)      Registruojantis į konkursą LSF2019: „Serijos“ vienas autorius gali pateikti iki 5 serijų „Fotopasakojimo“ ar „Reportažo“ temoms, šios nuotraukos neįskaičiuojamos į bendrą pateiktų nuotraukų skaičių.

4)      Vienas autorius vienai Konkurso temai (išskyrus „Fotopasakojimo“, „Reportažo“ ar „Multimedijos“ temas) gali pateikti ne daugiau kaip 30 pavienių nuotraukų.

5)      1–9 temoms pateikiamos tik pavienės nuotraukos. 10 ir 11 temoms („Fotopasakojimo“ ir „Reportažo“) vienas autorius gali pateikti iki 5 serijų, bet ne daugiau kaip po 3 serijas į vieną temą.

Konkurse nebeliko temų „Diplomatija“ ir „Spindesys“. 2019 m. sausio mėnesį bus rengiamas susirinkimas aptarti temą „Spindesys“, į jį bus kviečiami vis paskutinių 5 metų konkursų dalyviai. Nusprendus įtraukti šią temą aptarus atnaujintą jos pavadinimą ir nuotraukų pateikimo taisykles gali būti skelbiamas papildomas konkursas.

Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienai temai. Iš Fotopasakojimo ar Reportažo temų Vertinimo komisija gali perkelti fotografiją į kitą pasirinktą temą.

Po vertinimo komisijos darbo Konkurso organizatoriams bus privaloma pateikti (per 10 dienų nuo pateiktos organizatorių užklausos) visų į metraštį ir parodą atrinktų fotografijų originalias, neapdorotas bylas (failus). Tokios (-ių) neturint ir kilus abejonių dėl fotografijos apdorojimo nuotrauka (-os) gali būti pašalinta (-os).

Bet kurioje nuotraukoje – ar tai būtų pateikta „Portreto“, ar kitoje temoje, ar kaip atskiras fotoreportažo ar fotopasakojimo kadras – jei subjektui fotografavimo metu (ar prieš jį) buvo duoti nurodymai – jie privalo būti atskleisti nuotraukos paraše. Paraše privaloma aiškiai nurodyti, jei subjekto elgesys ar maniera nėra natūrali, pavyzdžiui, kad subjektas taip pozavo portretui ar kad stovinčiojo ant pakylos buvo paprašyta kąsti auksinį medalį ar pan.

Nuotraukų aprašymas:

Kiekvienos skaitmeninės bylos (nuotraukos) aprašymas (file info, caption) turi būti pateiktas programose „Adobe Photoshop“, „Lightroom“, „Photo Mechanic“ ar pan., užpildant exif laukus description arba caption. Aprašant nuotraukų seriją „Fotopasakojimo“ ar „Reportažo“ temoms serijos aprašymą reikia įkelti į pirmąją nuotrauką. Kitos nuotraukos gali turėti (arba neturėti – sprendžia autorius) atskirus pavadinimus arba tą patį bendrą serijos aprašymą įkeltą į file info.

DĖMESIO – savo autorystę šiuose laukuose nurodyti draudžiama!!!

Įkeliant nuotrauką į sistemą aprašymo lauke nereikia nieko pildyti arba galima įrašyti du žodžius – file infoNuotraukų aprašymai pateikti nuotraukų įkėlimo sistemoje esančiuose laukuose nebus pateikiami komisijai.

Rekomenduojame atidžiai perskaityti konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ nuostatus.

Atkreipiame dėmesį į Konkurso nuostatų „Detaliųjų reikalavimų“ 4 punkto dalis:

h) Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas nuotraukų pateikimas konkursui „Lietuvos spaudos fotografija 2019“;

i) Konkurso dalyvis prisiima visą atsakomybę už dalyvavimą Konkurse, jis susipažino ir suprato Konkurso nuostatus, sutinka su visais Konkurso nuostatais ir dalyvauja konkurse „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ laisva valia.

Jeigu Konkurso dalyvis nesutinka su konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ nuostatais ir negali ar nenori patvirtinti dalyvio deklaracijos – dalyvauti Konkurse jis negali.

 

 

 

Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2019“ nuostatai

2019 metais rengiamas aštuonioliktasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ (toliau – Konkursas). Konkurse gali dalyvauti tik 2018 metais (išskyrus*1, *2 ) sukurtos fotografijos.

Konkursą „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ organizuoja VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas.

Konkurso temos:

1)      Naujienos

2)      Gyvenimas

3)      Portretas

4)      Europos metai „Europos metai: 15 metų drauge“*1

5)      Kultūra

6)      Pramogos

7)      Kariuomenė

8)      Sportas

9)      Gamta ir jos apsauga

10)   Fotopasakojimas (iki 16 nuotr.) *2

11)   Reportažas (iki 16 nuotr.)

12)   Multimedijos

 

1–9 temoms pateikiamos tik pavienės nuotraukos. 10 ir 11 temoms („Fotopasakojimo“ ir „Reportažo“) vienas autorius gali pateikti iki 5 serijų, bet ne daugiau kaip po 3 serijas į vieną temą.

*1 Konkursas temai „Europos metai“ „Europos metai: 15 metų drauge“* galima teikti nuotraukas sukurtas 2014-2018 metais, išskyrus tas nuotraukas kurios jau buvo publikuotos ir eksponuotos parodose ir metraščiuose „Lietuvos spaudos fotografija“. Tema skirta Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos sąjungą 15 metų sukakčiai.

*2 Fotografijos Fotopasakojimo temoms gali būti pradėtos kurti 2016 01 01 ir sukurtos ne vėliau kaip 2018 12 31, tačiau ne mažiau kaip 1/3 visos serijos nuotraukų turi būti sukurta per 2018 metus.

Konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ tema „Multimedija“, skirta multimedijų formato fotožurnalistikos darbams.

Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems fotožurnalistams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, nuolat publikuojantiems nuotraukas spaudoje ar internetinės žiniasklaidos portaluose. Registruojantis Konkursui privaloma nurodyti žiniasklaidos priemones, kuriose dalyvis dirba arba su kuriomis bendradarbiauja.

 

Dalyvio deklaracija: patvirtinu, kad esu autorius (-ė) fotografijų, kurias pateikiu Konkursui, joks kitas autorius ar autorių teisių turėtojas nepareikš jokių autorių teisių į Konkursui pateikiamas fotografijas arba esu gavęs jų leidimą pateikti fotografijas Konkursui. Patvirtinu, kad sutinku su visais šio Konkurso nuostatais bei sąlygomis.

 

Konkurso Etikos kodeksas:

Preambulė:

Lietuvos spaudos fotografų klubas, rengiantis nacionalinius konkursus „Lietuvos spaudos fotografija“, propaguoja aukščiausius vizualinės žurnalistikos standartus ir vertina kiekvieno asmens poreikį gauti visą informaciją apie viešuosius renginius ir įvykius (ir būti pripažintam pasaulio, kuriame gyvename, dalimi).

Vienas pagrindinių Klubo tikslų yra skatinti šalies fotožurnalistus atsakingai vizualiai informuoti apie reikšmingus įvykius ir gyvenimą mūsų šalyje ir pasaulyje, atskleidžiant įvairiausius požiūrius. Fotožurnalistų pagrindinis tikslas (uždavinys) yra patikimai ir išsamiai atskleisti temą. Vaizdo žurnalistų pareiga yra fiksuoti visuomenės gyvenimą ir vaizdais įamžinti jos istoriją.

Fotografijomis ir vaizdo pasakojimais galima atskleisti reikšmingas tiesas (faktus), demaskuoti nusikaltimus ir aplaidumą, įkvėpti viltį ir supratimą ir susieti žmones visiems suprantama – vaizdo kalba. Fotografijomis ir kitomis vizualinės žurnalistikos formomis taip pat galima padaryti ir didžiulės žalos, jei jomis beatodairiškai pažeidžiamas privatumas arba jos klastojamos.

Šio (LSF konkurso) kodekso tikslas yra skatinti siekti aukščiausios visų vizualinės žurnalistikos formų kokybės ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą šia profesija. Jis taip pat turėtų būti kaip edukacinė (auklėjamoji) priemonė ir užsiimantiems šia veikla, ir tiems, kurie vertina vizualinę žurnalistiką.

Vaizdo žurnalistai turėtų: mąstyti iniciatyviai, kaip sukurti unikalų informacijos pateikimą su psichologijos, sociologijos, politikos ir meno išmanymu; siūlyti alternatyvas paviršutiniškoms ar skubotoms informacijoms; siekti pažiūrų įvairovės; stengtis atskleisti ir nepopuliarius ar nepastebėtus įvykius, faktus, požiūrius; vengti dalyvavimo politikoje, pilietiniuose ir verslo reikaluose ar kitokioje tarnyboje, kuri galėtų kliudyti ar atrodytų galinti kliudyti paties žurnalisto nepriklausomumui; savo pavyzdžiu ir įtaka stengtis palaikyti šiame kodekse išreikštą dvasią, reikalavimus ir tikslus; susidūrę su situacija, kai nėra aišku, kaip derėtų elgtis, turėtų kreiptis ypač patyrusių profesionalų patarimo; turėtų nuolatos tobulinti savo profesinius įgūdžius ir vadovautis jiems galiojančia etika.

Fotožurnalistinė fotografija turi atspindėti realybę. Geriausios naujienų fotografijos yra padaromos tada, kai fotografo ir fotoaparato nepastebima. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas dažnai gali daryti įtaką subjektų elgsenai. Kai kuriais atvejais, kaip antai demonstracijose, pilietinių neramumų, gatvių švenčių ar konfliktų ir pan. metu, fotografų dalyvavimas gali paskatinti subjektus elgtis nenormaliai, neįprastai. Fotografai privalo suvokti, kad jų buvimas gali turėti įtakos, įvertinti ir atpažinti galimas dalyvaujančiųjų pastangas manipuliuoti įvykio perteikimu fotografijomis ir visada stengtis atspindėti tik realybę.

Konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ dalyviai privalo užtikrinti, kad nuotraukose užfiksuota situacija, kurios liudininkai jie buvo, yra tiksli ir tikra, kad žiūrovas nėra klaidinamas. Bet kokios manipuliacijos nėra leistinos. Tai reiškia, kad Konkurso dalyviai (etatiniai ir laisvai samdomi):

1. Turi saugotis, kad jų buvimas fotografuojamo veiksmo vietoje nesukeltų jokio poveikio fiksuojamai situacijai, ir vengti būti suklaidinti surežisuotos fotografinės situacijos.

2. Neturi teisės sąmoningai kuo nors prisidėti prie fotografuojamos scenos, jos keisti, dirbtinai kurti, stengtis pakartoti ar surežisuoti vyksmą. Negali pridėti, pašalinti arba pajudinti objektų, esančių fotografijoje. Bet kuris bandymas keisti realybę reiškia klastotę ir dėl to LSF konkurso organizatoriai gali imtis drausminių veiksmų, įskaitant fotografijos (ar jų serijos) pašalinimą iš Konkurso.

3. Privalo nepasiduoti apgaunami dirbtinai sukurtų fotografinių progų ir situacijų.

4. Temas turi perteikti tiksliai ir išsamiai ir nurodyti kontekstą (nuotraukos parašu ar serijos aprašu). Privalo užtikrinti parašų tikslumą.

5. Privalo išlaikyti nuotraukos vientisumą, užtikrindami, kad nėra padaryta jokių materialių jos turinio pokyčių. Neklastoti vaizdų taip, kad galėtų būti klaidinami žiūrovai ar netiksliai būtų atspindėta tema. Redaguojant išlaikyti nepažeistą fotografinių vaizdų visumą ir turinį. Išlaikyti nepažeistą fotografuojamo momento visumą. Nemanipuliuoti vaizdo turiniu.

6. Privalo užtikrinti, kad vizualaus pasakojimo (fotopasakojimo, reportažo ir pan.) eiliškumas (seka) tinkamai perteikia (atspindi) temą.

7. Privalo laikytis atvirumo ir skaidrumo politikos viso fotografavimo proceso metu ir būti atskaitingi Lietuvos spaudos fotografų konkurso organizatoriams jiems to pareikalavus.

8. Neteikė jokio užmokesčio ar materialinio atlygio žinių šaltiniams ar asmenims už informaciją ar dalyvavimą scenoje (siužete, įvykyje). Patys nebuvo papirkti ir negavo dovanų, paslaugų ar kitokios kompensacijos iš asmenų, galimai siekiančių daryti įtaką įvykio pateikimui.

9. Vengia stereotipinio požiūrio į asmenis ar grupes. Suvokia galimą savo pačių šališkumą ir stengiasi neparodyti to fotografijose ar fotografijų serijose (tiek turiniu, tiek serijų seka ir pan.).

10. Su fotografuojamais asmenimis elgiasi pagarbiai ir garbingai. Rodo ypatingą pažeidžiamų asmenų supratimą ir užuojautą nusikaltimo ar tragedijos aukoms. Asmeninio sielvarto metu trukdo tiktai tuo atveju, kai visuomenė turi išimtinį ir pateisinamą poreikį tai pamatyti. Stengiasi būti neįkyrūs ir kuklūs santykiuose su temos subjektais.

11. Sąmoningai nesiekė kenkti kitų žurnalistų pastangoms.

Išplėsti išaiškinimai:

Manipuliavimu pirmiausia laikomas įvykių režisavimas arba pakartotinis jų suvaidinimas. Fotografai negali sąmoningai ko nors pridėti ar pakeisti fotografuojamos scenos (siužeto, įvykio), pakartotinai ją atkurdami arba režisuodami. Režisavimu gali būti laikomas sąmoningas ko nors komponavimas siekiant suklaidinti žiūrovą. Sąmoningas ko nors komponavimas reiškia, be kita ko, kad fotografijoje užfiksuota scena (siužetas, įvykis) buvo dirbtinai sukurta arba pakartotinai suvaidinta. Dirbtiniu scenos (siužeto, įvykio) sukūrimu arba pervaidinimu laikomi nurodymai subjektui (-ams) ką nors daryti arba prašymai pakartoti veiksmus, darytus prieš pasirodant fotografui ar prieš pradedant fotografuoti (fiksuoti įvykius).

Režisavimas arba pervaidinimas skiriasi nuo pozavimo portretui. Portretai yra specifinis fotografijos žanras. Jie padaromi sukuriant ryšį tarp subjekto ir fotografo, kurio metu subjektas gali pozuoti portretui. Tačiau konkursui skirtuose portretuose neturi būti rodomas subjektas, darantis ką nors, ko jis paprastai nedarytų. Portretai negali klaidinti žiūrovo netikra scena (siužetu, veiksmu), tai reiškia, kad juose negali būti parodytos scenos (siužetai, veiksmai), leidžiančios įsivaizduoti ką nors kita, nei yra iš tikrųjų.

Bet kurioje nuotraukoje – ar tai būtų pateikta „Portreto“, ar kitoje temoje, ar kaip atskiras fotoreportažo ar fotopasakojimo kadras – jei subjektui fotografavimo metu (ar prieš jį) buvo duoti nurodymai – jie privalo būti atskleisti nuotraukos paraše. Paraše privaloma aiškiai nurodyti, jei subjekto elgesys ar maniera nėra natūrali, pavyzdžiui, kad subjektas taip pozavo portretui ar kad stovinčiojo ant pakylos buvo paprašyta kąsti auksinį medalį ar pan.

Jautrūs vaizdai kontroliuojamoje aplinkoje. Kai kurios fotografijos būna sukuriamos kontroliuojamomis sąlygomis, kai fotografas negali veikti laisvai. Tai ypač taikytina ginkluotų konfliktų metu, kur žiniasklaidos judėjimo laisvė yra ribota. Tokių fotografijų parašai turi atskleisti, ar nuotrauka buvo padaryta organizuoto, ar lydimo vizito metu, nebent fotografas iš tiesų galėjo veikti laisvai ir nepriklausomai. Tokios aplinkybės paprastai (rekomenduojama) gali būti nurodytos trumpame antrajame parašo sakinyje.

Proginė fotografija. Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis fotografai gali paprašyti, kad subjektas papozuotų arba pasižiūrėtų į jų pusę. Šios vadinamosios galimybės viešai nusifotografuoti yra raudonojo kilimo, filmo ar televizijos programos pristatymo, autografų pasirašymo, apdovanojimų, medalių ar laimėjimų teikimo ceremonijos. Tačiau parašai negali klaidinti skaitytojo, kad jis manytų, jog tai yra spontaniškos nuotraukos, paraše turi būti aiškiai nurodyta, kad subjektas pozuoja.

 

Darbų siuntimo reikalavimai:

Nuotraukų pateikimas (upload). Fotografijas (skaitmenines bylas) galima kelti į internetą adresu: http://contest.photocircle.lt/

Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta nurodant konkrečią temą (Portretas, Gamta ir t. t.). Kiekviena nuotrauka turi būti pateikta tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai. Galima pateikti tik vieną įvykį (ar siužetą) vienodu ar panašiu rakursu perteikiančią fotografiją.

Fotopasakojimo ar Reportažo temai pateikiamos bylos (failai) turi būti įkeliamos į sistemą autoriaus pasirinkta eiliškumo tvarka (pirma įkeliama nuotrauka Nr. 1, po to Nr. 2 ir t. t.). Jei šioms temoms siunčiamos kelios nuotraukų serijos, jos įkeliamos į skirtingas serijas (temas).

Kiekvienai pateiktai nuotraukai bus suteiktas unikalus kodas.

 

Techniniai reikalavimai:

minimalus didžiosios kraštinės ilgis – 2 500 px

maksimalus didžiosios kraštinės ilgis – 4 500 px

maksimalus bylos (failo) dydis – 4 500 kB

bylos (failo) tipas – jpg ar jpeg

 

Nuotraukų aprašymas:

Kiekvienos skaitmeninės bylos (nuotraukos) aprašymas (file info, caption) turi būti pateiktas programose „Adobe Photoshop“, „Lightroom“, „Photo Mechanic“ ar pan., užpildant exif laukus description arba caption. Aprašant nuotraukų seriją „Fotopasakojimo“ ar „Reportažo“ temoms serijos aprašymą reikia įkelti į pirmąją nuotrauką. Kitos nuotraukos gali turėti (arba neturėti – sprendžia autorius) atskirus pavadinimus arba tą patį bendrą serijos aprašymą įkeltą į file info.

DĖMESIO – savo autorystę šiuose laukuose nurodyti draudžiama!!!

Įkeliant nuotrauką į sistemą aprašymo lauke nereikia nieko pildyti arba galima įrašyti du žodžius – file info Nuotraukų aprašymai pateikti nuotraukų įkėlimo sistemoje esančiuose laukuose nebus pateikiami komisijai.

 

Reikalavimai parašams:

Parašai turi būti tikslūs, atitikti pagrindinius žurnalistikos standartus ir atsakyti į klausimus: kas, kur, kada, kodėl, kaip? Parašai turi būti parašyti lietuviškai ir tinkami publikuoti.

Pirmasis parašo sakinys (ar keli sakiniai) turi: apibūdinti nuotraukoje parodytą asmenį (-is), jei nuotraukoje pavaizduotas žmogus ar grupė, ir kas toje nuotraukoje vyksta. Nurodyti miestą, regioną ar šalį, kurioje sukurta nuotrauka. Nurodyti fotografavimo datą (pageidautina). Turi apibūdinti veiksmą (jei tai svarbu), kurio nematome, pvz.: avarijos scena, per kurią, remiantis policijos duomenimis, žuvo 10 žmonių ir pan.

Antrajame parašo sakinyje pateikiamas naujienų įvykio kontekstas arba apibūdinama, kuo ta nuotrauka yra reikšminga. Bet kuri parašui panaudota informacija privalo būti patikrinta.

Paskutiniu sakiniu būtina paaiškinti aplinkybes, kuriomis nuotrauka buvo padaryta (ypač atkreipkite dėmesį į „Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų“ 26 punktą: Vaizdo efektai). Jei fotografas turėjo kokios nors įtakos scenai (siužetui, įvykiui) ir (ar) nurodė subjektui atitinkamai pozuoti portretui, tai turi būti aiškiai nurodyta paraše.

Fotopasakojimų ir Reportažų aprašymams galioja tie patys minimalūs reikalavimai, tik tekstas turi būti išsamesnis ir papildomai atskleidžiantis Fotopasakojimo ar Reportažo naratyvą, reikšmę bei tikslą.

 

Konkurso terminai:

Registracija į Konkursą vyksta nuo 2018 m. gruodžio 28 d. iki 2019 m. sausio 25 d. 23 val. 59 min.

Nuotraukas Konkursui galima pateikti nuo 2018 m. gruodžio 28 d. iki 2019 m. sausio 28 d. 23 val. 59 min. Termino pratęsimo nebus dėl numatyto komisijos darbo laiko.

Nuotraukų pateikimas (upload). Fotografijas (skaitmenines bylas) galima kelti į internetą adresu: http://contest.photocircle.lt/

 

Konkursui pateiktų fotografijų vertinimas:

Tarptautinė vertinimo komisija nuotraukas, pateiktas Konkursui, vertins 2019 m. vasario mėnesį.

 

Detalieji reikalavimai:

1) Vienas autorius Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 50 pavienių nuotraukų. Į šį kiekį neįskaičiuojamos nuotraukos pateikiamos temai „Europos metai“.

2) Registruojantis į konkursą LSF2019: „Europos metai“ nuotraukos pateikiamos temai „Europos metai“, kuriai vienas autorius gali pateikti iki 30 pavienių fotografijų (sukurtų 2014-2018 metais).

3) Registruojantis į konkursą LSF2019: „Serijos“ vienas autorius gali pateikti iki 5 serijų „Fotopasakojimo“ ar „Reportažo“ temoms, šios nuotraukos neįskaičiuojamos į bendrą pateiktų nuotraukų skaičių.

4) Vienas autorius vienai Konkurso temai (išskyrus „Fotopasakojimo“, „Reportažo“ ar „Multimedijos“ temas) gali pateikti ne daugiau kaip 30 pavienių nuotraukų.

5) 1–9 temoms pateikiamos tik pavienės nuotraukos. 10 ir 11 temoms („Fotopasakojimo“ ir „Reportažo“) vienas autorius gali pateikti iki 5 serijų, bet ne daugiau kaip po 3 serijas į vieną temą.

6) Dalyvaujantys konkurse „Lietuvos spaudos fotografija“ pirmą kartą Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 30 pavienių nuotraukų.

7) Konkurse gali dalyvauti tik 2018 metais sukurtos fotografijos, išskyrus išimtis – *1*2.

8) Įkeldamas skaitmenines bylas (failus) per http://contest.photocircle.lt/ sistemą autorius privalo patvirtinti dalyvio deklaraciją. Konkurso dalyvio deklaracija (kartu ir nuotraukų pateikimas Konkursui) reiškia:

a) Konkursui pateiktas nuotraukas bus galima publikuoti Konkurso organizatorių spausdintiniuose ir elektroniniuose leidiniuose; atvirukais; konkurso rengėjo ir rėmėjų bei partnerių interneto svetainėse ir jų socialinių tinklų paskirose nurodant autorystę ir konkursą kuriam buvo pateiktos fotografijos; Konkurso (-ų) reklamai ir viešinimui bei viešai eksponuoti nurodant autorių (pageidaujant ir jo atstovaujamą leidėją, viešosios informacijos rengėją ar kitą pateiktos nuotraukos turtinių teisių turėtoją) ir neišmokant už tai atlygio (išsamiau 14 skirsnyje);

b) Konkurso organizatoriai šio sutikimo a) punkte išvardytus veiksmus galės atlikti be konkursanto papildomo sutikimo;

c) Konkurso organizatorius turi teisę Konkurso dalyvių asmens duomenis tiesiogiai susijusius su Konkursu – vardą ir pavardę skelbti viešai. Organizatoriai pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių;

d) Konkursui pateiktos nuotraukos yra Konkurso dalyvio (-ės) autorinis (-iai) kūrinys (-iai) ir jo (jų) neturtinės autoriaus teisės priklauso išskirtinai tik tam Konkurso dalyviui, kuris jį (juos) pateikia Konkursui;

e) jei Konkurso dalyvis Konkursui pateikia fotografijas, kurių dalis ar visos turtinės autoriaus teisės jam nepriklauso, jis yra atsakingas prieš trečiąsias šalis, suteikdamas Konkurso organizatoriams leidimą publikuoti, eksponuoti ir kitaip, kaip aptarta šiose taisyklėse, naudoti Konkursui pateiktas fotografijas, neišmokant už tai atlygio fotografijų turtinių autoriaus teisių turėtojams;

f) iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės autoriui gali būti uždrausta dalyvauti konkursuose „Lietuvos spaudos fotografija“ nuo 3 iki 5 metų;

g) atskiri, nenumatyti fotografijų publikavimo ar autorystės (atstovavimo) nurodymo atvejai, tokie kaip pseudonimas vietoj tikro vardo ir pavardės ar pan., yra aptariami tarp autoriaus ir Konkurso organizatorių ir tampa priimtini tik abipusiu sutarimu. Registruodamasis dalyvauti Konkurse autorius turi nurodyti savo tikrą vardą, pavardę ir kitus prašomus duomenis;

h) Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas nuotraukų pateikimas konkursui „Lietuvos spaudos fotografija 2019“;

i) Konkurso dalyvis prisiima visą atsakomybę už dalyvavimą Konkurse, jis susipažino ir suprato Konkurso nuostatus, sutinka su visais Konkurso nuostatais ir dalyvauja konkurse „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ laisva valia.

9) Jeigu Konkurso dalyvis nesutinka su konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ nuostatais, Etikos kodeksu ir negali ar nenori patvirtinti dalyvio deklaraciją – dalyvauti Konkurse jis negali.

10) Pateikiant skaitmenines bylas (failus) privaloma užpildyti lauką su nuotraukų aprašymu http://contest.photocircle.lt/ sistemoje arba skaitmeninė byla (failas) turi turėti tinkamai užpildytus fileinfo, caption laukus. Vienos nuotraukos aprašymą turi sudaryti ne mažiau nei du sakiniai, o vienas sakinys turi būti ne mažiau nei iš trijų žodžių. Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Nuotraukose neturi matytis fotografo pavardė, agentūra, leidinys ar bet kuri kita informacija.

11) Vertinimo komisijai atrinkus nuotrauką (-as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas el. paštu ar telefonu per 10 kalendorinių dienų po Komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per 10 kalendorinių dienų privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą (-as) (failą (-us)), tinkamą (-us) metraščiui, ir atspausti didesnio formato nuotrauką, skirtą parodai, jei to prašo organizatoriai. Per 10 kalendorinių dienų nuo autoriaus informavimo apie atrinktą fotografiją metraščiui ir parodai autorius turi teisę pakeisti arba papildyti nuotraukos (-ų) aprašymą (-us), aiškiai apie tai informuodamas Konkurso organizatorius.

12) Konkurso organizatoriai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos (-ų) (failo (-ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo. Negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo, paliekamas Konkursui pateiktas variantas, jei jis atitinka Konkurso nuostatuose nurodytus reikalavimus. Aprašymui neatitikus Konkurso nuostatuose nurodytų reikalavimų ir per atitinkamą laiką negavus jo patikslinimo, Konkurso organizatoriai gali išbraukti autorių ar nuotrauką (-as) iš Konkurso finalininkų sąrašo.

13) Autoriams, nesilaikantiems nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygų arba bandantiems apgauti Komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose bei gali būti diskvalifikuotos visos autoriaus pateiktos nuotraukos vienoje temoje ar visose konkurso temose. Konkurso organizatoriai neteikia komentarų dėl diskvalifikuotų nuotraukų. Konkurso organizatoriai ir (ar) Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.

14) Konkurso organizatoriai turi teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių, autorių teisių turėtoją (jei pageidaujama, nurodoma redakcija, fotoagentūra, leidėjas ar pan.), spausdintiniame ar elektroniniame leidinyje; konkurso rengėjo ir rėmėjų bei partnerių interneto svetainėse ir jų socialinių tinklų paskirose nurodant autorystę ir konkursą kuriam buvo pateiktos fotografijos; atvirlaiškio forma; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; CD ar DVD, kuris leidžiamas kartu su metraščiu ar atskirai, ar jungtinių parodų CD ar DVD; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas „Lietuvos spaudos fotografija“ naudojant pačias įvairiausias medijos formas; leidiniams, susijusiems su paroda ar Konkursu; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Konkurso organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į Konkursą.

15) Konkurso dalyviai (autorių teisių turėtojai) pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami nuotraukas Konkursui nepažeidžia jokių įstatymų ir kad vėliau jokia trečioji šalis negalės turėti jokių pretenzijų ar pareikšti protestų dėl Konkurso organizatoriui (VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubui) suteiktų teisių, nurodytų 14 skirsnyje. Konkurso dalyviai (autorių teisių turėtojai) sutikdami dalyvauti Konkurse laiko Konkurso organizatorių (VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubą) neatsakingą dėl bet kokių pretenzijų, kurias jam gali pateikti trečioji šalis.

16) Tarptautinė vertinimo komisija atrinks nuotraukas į metraštį bei parodą ir išrinks kiekvienos temos nugalėtoją. Vertinimo komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas. Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.

17) Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienai temai. Iš Fotopasakojimo ar Reportažo temų Vertinimo komisija gali perkelti fotografiją į kitą pasirinktą temą.

18) Vertinimo komisijos sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko pateiktos temos, bet, Vertinimo komisijos nuomone, ji gali tikti kitai temai. Vertinimo komisija gali nuspręsti ir sujungti temas (pvz., Kultūrą ir Pramogas) arba jas panaikinti. Tokiu atveju Vertinimo komisija arba iš viso nevertina pateiktų nuotraukų, arba perkelia jas vertinti į kitas temas.

 

Nuotraukų apdorojimo ir sukūrimo sąlygos:

1) Konkursui pateikiamos fotografijos (skaitmeninės bylos, failai) gali būti spalvotos arba nespalvotos. Fotografijų vaizdo turinys negali būti pakeistas. Jei nuotraukų apdorojimas kompiuteriu ar fotoaparato nustatymais (spalvotų ir nespalvotų fotografijų) iš esmės iškraipo atvaizdą, jei pakeitimai neleistini ar viršija leistinas normas toliau išdėstytose sąlygose, Konkurso organizatoriai turi teisę fotografiją (ar seriją, jei fotografija pateikta serijoje) pašalinti iš Konkurso. Vertinant fotografijų apdorojimą - originalų peržiūroms bus naudojamas "Adobe standard" kameros profilis. 

2) Konkurse negali dalyvauti fotografijos su dviguba (ar daugiau) ekspozicija, sukurta fotoaparate ar apdorojant nuotraukas kompiuteriu; diptikai, triptikai ir t. t.; sujungtos panoraminės nuotraukos, sukurtos tiek fotoaparate, tiek kitomis programinės įrangos priemonėmis. Fotografijos negali būti įrėmintos jokiais fonais ar rėmeliais, išskyrus negatyvų skenus, kuriuose matoma juostos perforacija.

3) Neleistini naudoti jokie fiziniai filtrai (spalviniai, poliarizaciniai ir kt., išskyrus ND filtrą), keičiantys vaizdą. Neleistini naudoti meniniai fotoaparato nustatymai, iš karto keičiantys vaizdą. Jokių pridėjimų ar ištrynimų, jokių bandymų suklaidinti žiūrovą tono ar spalvos balanso manipuliacijomis, siekiant paslėpti kokius nors vaizdo elementus arba pakeisti kontekstą.

4) Konversija į nespalvotą vaizdą yra leidžiama, tačiau neleidžiamas nuotraukos apdorojimas (šviesinimas, tamsinimas, kontrastas, ryškumo padidinimas ir visa kita) spalviniais kanalais. Fotografijos vertimas iš spalvotos į nespalvotą galimas, jei tai neiškraipo originalios fotografijos turinio, atspalvių, tankio, kontrasto, spalvų prisotinimo intensyvumo (saturation level) ir nepanaikina tam tikro originalioje fotografijoje užfiksuoto turinio, žmonių, detalių, pustonių, fono ir pan.

5) Whitebalance – naudojamas tik atvaizduoti natūralias spalvas, fotoaparatui netiksliai nustačius baltos spalvos balansą.

6) Exposure – naudojamas norint patamsinti ar pašviesinti nuotrauką, nesunaikinant jokios informacijos joje, stengiantis nepašalinti detalių iš šviesių arba tamsių (šešėlinių) zonų. Fotografijoje negali atsirasti visiškai juodų ir visiškai baltų plotų, jeigu tokių nebuvo fotografuojant.

7) Contrast – naudojamas išlaikant natūralią šviesotamsos ir spalvų spektro santykio ribą (rekomenduojama riba iki -25 ir +25 kritiniais atvejais).

8) Hilights – rekomenduojamas naudoti iki ribos, kol nedingsta informacija fotografijoje ir kol ji yra sugrąžinama. Shadows – analogiškai kaip Hilights, tik tamsioms fotografijos dalims. Whites – analogiškai kaip Hilights, tik šviesioms fotografijos dalims.

9) Blacks – leistina naudoti iki ribos, kol vos atsiranda juodos vietos fotografijoje (histograma pasiekia savo tamsiausios vietos ribą).

10) Clarity – galima naudoti nuo 0 iki 10.

11) Vibrance – galima naudoti tik nuo -10 iki +10.

12) Saturation – galima naudoti tik nuo -10 iki +10 (išskyrus konversiją į nespalvotą vaizdą).

13) HSL / COLOR / Black and white – COLOR GRAIDING – naudoti negalima. Leistina tik „Spindesio“ temai.

14) Lens corection – galima tik chromatinių aberacijų korekcija, visa kita neleistina.

15) Vinjetavimas neleistinas fotografavimo metu ir/ar nuotraukos apdorojimo kompiuterinėmis ar/ir fotoaparato programomis metu.

16) Leidžiami  apdorojimo filtrai – Shaprness ir Noise reduction.

17) Shaprness / details – naudojamas nuotraukos paryškinimas turi būti naudojamas visai fotografijai ir negali būti naudojamas tik selektyviai fotografijos zonai.

18) Burn and Doge – neleistina.

19) Naudojant kadravimo įrankį negalima keisti perspektyvos (tilt), taip pat negalima apversti nuotraukos veidrodžio principu.

20) Cloning or Healing Tools įrankiai gali būti naudojami tiktai pašalinti sensoriaus (matricos) dulkes.

21) Sudėtiniai vaizdai. Esant sudėtiniams vaizdams, parodantiems įvykio eigą (pvz., mėnulio užtemimas, laiko tarpsnis ir kt.), nuotraukų parašuose turi būti nurodytas nuotraukos sukūrimo metodas.

22) Neleidžiami tokie šviesotamsos, kontrasto, spalvų ir (arba) sočio lygio keitimai, kuriais būtų pakeistas turinys, foną padarant neryškų arba pašalinant jį ir (arba) nuotraukos fone esančius objektus ar žmones.

23) Nuotraukos turinio keitimas „pridedant, pertvarkant, apsukant, iškreipiant ar pašalinant žmones ir (arba) objektus iš kadro“ yra laikoma manipuliavimu ir tokia nuotrauka ar nuotraukų serija (jei nuotrauka yra pateikta serijoje) yra pašalinama iš Konkurso. Manipuliavimas neleistinas – tai numatyta Etikos kodekse.

24) Neleidžiama pašalinti tokių dalykų kaip (tačiau tuo neapsiribojant): fizinės kūno žymės, maži objektai nuotraukoje, šviesos atspindžio taškai, šešėliai, pašalinės detalės nuotraukos pakraštyje, kurių negalima pašalinti apkarpant.

25) Neleidžiama pridėti tokių dalykų kaip (tačiau tuo neapsiribojant): klonuoti esminių detalių, padidinti kūną arba kostiumo dydį, pripiešti objekto detales, fotomontažas, pakartoti nuotraukos pakraštyje esantį vaizdą norint gražiai apkirpti nuotrauką.

26) Vaizdo efektai:

Iš parašų turi būti aiškūs tie reti atvejai, kai buvo panaudoti specialūs objektyvai, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): lens babies, tilt-shift lenses ir kt.

Iš parašų turi būti aiškūs tie reti atvejai, kai buvo panaudota speciali technika, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): soft focus, zooming ir kt.

Iš parašų turi būti aiškūs tie atvejai, kai vaizdas buvo perteiktas naudojant kokius nors papildomus efektus ar metodus nei įprastinės priemonės, aiškiai bei tiksliai perteikiančios vaizdą, pavyzdžiui (bet neapsiribojant): pinhole, polaroid tipo fotografijos ir kt.

 

Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2019“ „Multimedijos“ konkursas

Skaitmeninės technologijos ir interneto plėtra pakeitė pasakojimų kūrimo ir jų priėmimo pobūdį. Multimedijos konkurso (toliau – Konkursas) tikslas yra apdovanoti tuos, kurie pateiks geriausias vizualinės žurnalistikos formas, kurios tapo įmanomos dėl šių pokyčių. Dalyvauti Konkurse kviečiami multimedijos (skaitmeninių) vizualinių pasakojimų kūrėjai, vaizdo žurnalistai ir prodiuseriai su profesionalių vaizdo žurnalistų sukurtais darbais.

Konkursui pateikti darbai privalo būti sukurti arba pirmą kartą publikuoti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Konkurso paskelbimo metu ir iki 2019 m. gegužės 31 d. visi šie darbai privalo būti prieinami internete. Konkurso rengėjas – VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas (toliau – LSFK).

Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems fotožurnalistams, medijų žurnalistams ar fotografuojantiems žurnalistams, nuolat publikuojantiems savo kūrinius internetinės žiniasklaidos ar kitokiose masinės komunikacijos priemonėse. Registruojantis dalyvauti Konkurse privaloma nurodyti žiniasklaidos priemones, kūrybinį kolektyvą, agentūrą (ar pan.), kuriose dalyvis dirba arba su kuriomis bendradarbiauja.

 

„Multimedijos“ konkursui pateikiamo pasakojimo aprašymas

Vaizdo pasakojimas arba projektas gali būti sukurtas kaip internetui skirtas vaizdo pasakojimas; gali būti rengiamas kitokia forma nei internetui skirtas vaizdo pasakojimas; gali būti sukurtas kaip mobilioji programa (application).

Kuriant pasakojimą arba projektą privalo būti panaudota fotografija ir (arba) filmas, derinami su tekstu (tačiau tuo neapsiribojant), animacija, grafine medžiaga, iliustracijomis, garsu ir (arba) tekstu.

Siektina, kad Konkursui pateikti vaizdo pasakojimai arba projektai savo pateikimu, dizainu, inovatyviais techniniais ir turinio pateikimo sprendimais leistų vartotojui pajusti naujoviškų vizualinių potyrių.

 

„Multimedijos“ konkurso dalyvavimo taisyklės:

1. Konkursui gali būti pateikti tik tie darbai, kuriuos kuriant dirbo profesionalūs vaizdo žurnalistai. Tai turi būti įrodyta pateikiant profesinio statuso patvirtinimą (įskaitant, bet neapsiribojant, žurnalisto pažymėjimą, profesinės fotografų ar vaizdo žurnalistų asociacijos, Žurnalistų sąjungos nario kortelės skenuotą kopiją, agentūros, redaktoriaus ar leidinio išduotą oficialų raštą).

2. Vaizdo žurnalistas (-ai) turi būti jo (jos) vardu pateiktos medžiagos autorius (-iai). 

3. Vaizdo žurnalistas (-ai) arba jo vardu kūrinį pateikianti redakcija, agentas arba atstovas privalo būti autoriaus teisių į kūrinį turėtojas (-ai) arba autoriaus teisių į kūrinį turėtojo (-ų) įgaliotas pateikti medžiagą.

4. Redakcijos, agentai arba atstovai, paraišką dalyvauti Konkurse pateikiantys kūrybinės grupės vardu, šia paraiška patvirtina, kad kiekvienas kūrybinės grupės narys priima visas dalyvavimo Konkurse taisykles.

5. Konkurso paraiškų anketos priimamos el. paštu lsf.konkursas.2019@gmail.com iki 2019 m. sausio 28 d. 23.59 val.

6. Konkursui pateikiami darbai turi būti sukurti arba pirmą kartą publikuoti 2018 m.

7. Visose paraiškose privalo būti nurodyta kontaktinė vaizdo žurnalisto (-ų) ir kūrybinės grupės kontaktinio asmens informacija.

8. Visose paraiškose privalo būti nurodytas kūrinio pavadinimas, trumpa jo santrauka ir visas kūrybinės grupės narių sąrašas.

9. Kartu su paraiška  turi būti pateiktas pakankamos raiškos vizualinis projekto pristatymas (pageidautina jpeg formatu), tinkamas publikuoti spaudoje, ir trumpas tekstinis projekto pristatymas.

10. Autoriaus teisių turėtojas išlaiko autoriaus teises į savo darbą. Apdovanoto ir nominuoto kūrinio autoriai privalo pateikti aukštos raiškos gamybinius failus ir sutrumpintą reklaminę medžiagą, naudotiną anonsuoti Konkursą ar kūrinį. Autorių teisių turėtojai suteikia LSFK neribotą neišskirtinę teisę neatlygintinai panaudoti šią medžiagą visuose visų medijų renginiuose, tarp jų socialinėje žiniasklaidoje, internete ir spaudoje, jei tai susiję su Konkursu, paroda ir metraščiu, viešuoju archyvu, taip pat visoje LSFK ir jos globojamoje reklaminėje bei švietėjiškoje veikloje. Su visais nugalėtojais bus susisiekta dar prieš paskelbiant laimėtojus 2019 m. gegužės 3 d., kad jie pateiktų šiuos gamybinius failus ir reklaminę medžiagą.

11. Autoriaus teisių turėtojai pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami medžiagą nepažeidžia jokių įstatymų ir kad jokia trečioji šalis negali reikšti jokių reikalavimų ar prieštaravimų dėl teisių, kurios suteikiamos LSFK pagal 10 straipsnį. Autoriaus teisių turėtojai laiko, kad LSFK nėra atsakingas dėl jokių su tuo susijusių trečiųjų šalių reikalavimų.

12. Dalyvavimo taisyklės ir bet kuris ginčas, procesas ar bet kurio pobūdžio reikalavimai, kylantys iš Dalyvavimo taisyklių ar su jomis susiję (taip pat ir bet kurie nesutartiniai ginčai ar reikalavimai), yra reglamentuojami Lietuvos įstatymų.

13. Bet kuriuos ginčus, kylančius iš Dalyvavimo taisyklių (sutartinio ar nesutartinio pobūdžio), nagrinėja ir sprendžia kompetentingas teismas Vilniuje.

14. Dalyvavimo taisyklėse nustatytos sąlygos yra privalomojo pobūdžio, o LSFK pasilieka sau teisę savo nuožiūra atsisakyti priimti arba atmesti bet kurį Konkursui pateikiamą darbą.

 

Baigiamosios nuostatos:

Nuotraukos ir multimedijų darbai Konkursui turi būti pateikti taip, kaip numatyta Nuostatuose.

Po vertinimo komisijos darbo Konkurso organizatoriams bus privaloma pateikti (per 10 dienų nuo pateiktos organizatorių užklausos) visų į metraštį ir parodą atrinktų fotografijų originalias, neapdorotas bylas (failus). Tokios (-ių) neturint ir kilus abejonių dėl fotografijos apdorojimo nuotrauka (-os) gali būti pašalinta (-os).

Konkurso organizatoriai ir (ar) Vertinimo komisija gali diskvalifikuoti dalyvį (ar fotografiją, ar jų seriją) bet kuriame etape, pažeidusį bet kurią Konkurso nuostatą. Konkurso organizatoriai turi teisę pakeisti šiuos Nuostatus, apie pakeitimus iš anksto pranešę www.pressphoto.lt.

Organizatorių kontaktiniai duomenys: tel. +370 699 21 807, photocircle@pressphoto.lt