Momentinių fotografijų konkursas „INSTANT INSTAX“


Momentinių fotografijų konkursas:

 

„INSTANT INSTAX“

 

NUOSTATAI

 

 

 

Konkurso tikslas – šiame skaitmeninės gausos amžiuje įvertinti fotografų gebėjimus „pagauti“ lemtingą akimirką vienu kadru. Vertinant fotografijas pirmumas bus teikiamas reportažinį, dokumentinį fotografijos žanrą atliepiančioms momentinėms fotografijoms. Konkurse gali dalyvauti tik momentinės fotografijos, sukurtos per pastaruosius trejus metus.

 

Pagrindiniai vertinimo kriterijai: kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai); originalumas (temos traktuotės savitumas); atitikimas temai. Konkursui gali būti pateikiamos pavienės momentinės fotografijos arba jų ciklai ar fotopasakojimai (iki 7 momentinių fotografijų).

 

Šie nuostatai nustato konkurso „Instant Instax“ (toliau – Konkurso) organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

 

Konkurso premijas steigia Fujifilm Lietuva ir Lietuvos spaudos fotografų klubas. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina Konkurso vertinimo 3-5 asmenų komisija (toliau – Komisija). Konkurso Komisiją sudaro Lietuvos spaudos fotografų klubo ir Fijifilm Lietuva deleguoti atstovai.

 

Konkurso dalyvis Komisijos vertinimui pateikia 2017-2019 metais sukurtas momentines fotografijas. Vienas autorius konkursui gali pateikti iki 5 nuotraukų ir/arba serijų.

 

Nuskenuotas arba perfotografuotas (tinka ir mobiliuoju telefonu) momentines fotografijas (ir/ar jų serijas) prašome siųsti el. paštu lsf.konkursas.2019@gmail.com iki 2019 m. spalio 2 d. (imtinai).  

 

Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus bei informuoja Konkurso finalistus ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 2 d. Konkurso dalyvių sutikimas su šiomis konkurso noustatomis yra nuotraukų atsiuntimas į konkursą el paštu.

 

Siunčiant nuotraukas privaloma nurodyti autoriaus tikrą vardą ir pavardę, miestą ar vietovą kur buvo sukurta fotografija ir bent apytikslų sukūrimo laiką. Taip pat pageidautina atsiųsti noutraukos (ar serijos) pavadinimą ar trumpą aprašą. Autoriui norint būti įvardintu pseudonimu prašome apie tai informuoti el laiške siunčiant fotografiją (-as). Taip pat privaloma nurodyti autoriaus mobilaus telefono numerį, kad konkurso organizatoriai galėtų skubiai susisiekti su fotografijų autoriumi.

 

Geriausios fotografijos gali būti publikuojamos tarptautinio fotožurnalistikos festivalio „Vilniaus fotografijos ratas“ žurnale „Fotografijos ratas“, festivalio parodų cikle ir įvairiose kitokiuose Festivalio ir jo partnerių medijų bei viešinimo platformose neišmokant už tai atlygio. Visų publikacijų metu nurodoma fotografijų autorystė (ar pseudonimas).

 

Noutraukų, patekusių į konkurso finalą, originalus bus privalu pristatyti Konkurso organizatoriams. Dėl to bus asmeniškai susisiekiama su konkurso dalyviais. Autoiui atsisakius pateikti konkurse dalyvaujančios fotografijos originalą – Konkuros organizatoriai gali ją eleiminuoti iš finalisčių sąrašo ir nepublikuoti bei neeksponuoti Festivalyje. Autoriui pageidaujant nuotraukų originalai bus grąžinami. Papildomą informaciją apie fotografijų originalus Konkurso organizatoriams autoriams turi pateik iki 2019 m. spalio 4 dienos.

 

Geriausių trijų darbų (pavienių fotografijų ar nuotraukų serijų) autoriai bus apdovanoti Fujifilm Lietuva prizais: momentiniais fotoaparatais Fujifilm instax mini 9 + 50 lapelių / fotoplokštelių šiems fotoaparatams. Dešimčiai konkurso finalistų bus įteikti Lietuvos spaudos fotografų klubo prizai – metraštis „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ ir 2019 m. festivalio žurnalas „Fotografijos ratas“. Komisijos sprendimu Konkurso prizai gali būti perskirstyti ar paskirti ne pilna apimtimi.

 

Konkurso laimėtojai skelbiami bei premijos įteikiamos 2019 m. spalio mėnesio 25 arba 26 dienomis, tarptautinio fotožurnalistikos festivalio „Vilniaus fotografijos ratas“ „Fotografų savaitgalio“ renginių metu.

 

Konkursui pateiktos nuotraukos yra Konkurso dalyvio (-ės) autorinis (-iai) kūrinys (-iai) ir jo (jų) neturtinės autoriaus teisės priklauso išskirtinai tik tam Konkurso dalyviui, kuris jį (juos) pateikia Konkursui. Jei Konkurso dalyvis Konkursui pateikia fotografijas, kurių dalis ar visos turtinės autoriaus teisės jam nepriklauso, jis yra atsakingas prieš trečiąsias šalis, suteikdamas Konkurso organizatoriams leidimą publikuoti, eksponuoti ir kitaip, kaip aptarta šiose taisyklėse, naudoti Konkursui pateiktas fotografijas, neišmokant už tai atlygio fotografijų turtinių autoriaus teisių turėtojams.

 

Atskiri, nenumatyti fotografijų publikavimo ar autorystės (atstovavimo) nurodymo atvejai, tokie kaip pseudonimas vietoj tikro vardo ir pavardės ar pan., yra aptariami tarp autoriaus ir Konkurso organizatorių ir tampa priimtini tik abipusiu sutarimu.  Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas nuotraukų pateikimas konkursui „Intant Instax“.

 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas atsižvelgiant į konkurso eigą kadangi tokio pobūdžio konkursas rengiamas pirmą kartą.

 

Lietuvos spaudos fotografų klubas

Papildoma informacija: lsf.konkursas.2019@gmail.com