Tarptautinio fotografijos konkursas „Gyvos žemės mintys 2021“


Tarptautinio fotografijos konkurso

„Gyvos žemės mintys 2021“ nuostatai

 

I. Tikslai, organizatoriai

Žmogus negali būti abejingas gamtos problemoms.

Siekdami sustabdyti gamtos niokojimą, oro, vandens, žemės užteršimą,

stiprindami atsakomybę už savo ir žemės likimą,

atkreipdami visos žmonijos dėmesį į mus supančios aplinkos problemas,

Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Mažeikių muziejus ir Mažeikių foto klubas

organizuoja XIV Tarptautinį fotografijos konkursą „Gyvos žemės mintys 2021“.

 

II. Temos

-                        Žmogaus įtaka gamtai (teigiama, neigiama);

-                        Žemė, vanduo, gyvūnija, augmenija;

-                        Žmogaus sąlytis su supančiu pasauliu;

-                        Gamtos apsauga;

-                        Ekologinės problemos;

-                        Mus supanti gamta.

III. Dalyviai ir dalyvavimo tvarka

Konkurse gali dalyvauti visi užsiimantys ir besidomintys fotografija: fotografai  profesionalai, fotokorespondentai, fotografai mėgėjai ir kt.

            Darbai turi būti sukurti per 2010–2021 metus.      

Dalyviai fotografijas turi siųsti skaitmeniniu formatu .  Parodos fotografijų spausdinimui ir katalogo parengimui reikalinga   atsiųsti  JPEG  arba TIF formatu  ( 300 dpi nuo 3 iki 20 MB). Prašome atkreipti dėmesį, kad  mes neturėsime galimybės atlikti jokio fotografijų koregavimo.

Autorius į konkursą gali siųsti ne daugiau kaip 5 nuotraukas arba 4 nuotraukas ir vieną fotopasakojimą / seriją iki 12 nuotraukų.

Visas 5 nuotraukas galima pateikti viena pasirinkta tematika iš pateiktų aukščiau arba jas išskaidyti į atskiras temas.

Viena pasirinkta tema galima pateikti fotopasakojimą / seriją iki 12 nuotraukų. Tokiu atveju papildomai pavienių nuotraukų į kitas temas galima teikti tik 4.

 

Nuotraukos turi būti siunčiamos el. paštu: jonas.strazdauskas@gmail.com,       vaidotas.balzeris@mazeikiumuziejus.lt arba CD/DVD (adresas: V. Burbos g. 9, LT-89218, Mažeikiai, Lietuva (LITHUANIA)) iki 2021 m. gegužės 10 d.

    Dalyviai privalo pateikti savo duomenis:

  1. Vardas, pavardė
  2. Amžius
  3. Namų adresas
  4. Telefonas
  5. Nuotraukos (temos) pavadinimas

Dalyviai vertinami dviejose amžiaus kategorijose:

  1. Iki 20 metų
  2. Nuo 20 metų


           Organizatoriai turi teisę atsiųstas fotografijas naudoti konkurso katalogui, reklamai, nemokėdami jų autoriams honorarų.

IV. Laikas ir vieta

                   Fotonuotraukos konkursui priimamos iki 2021 m. gegužės 3 d.

                   Komisijos vertinimas iki 2021 m. birželio 7 d.

                   Konkursinės parodos pristatymas ir nugalėtojų apdovanojimo iškilmės įvyks Mažeikių  muziejuje 2021 m. rugsėjo 24 d.

                   Tarptautinė paroda „Gyvos žemės mintys 2021“ veiks iki 2021 m. lapkričio 8 d.

V. Apdovanojimas

          Vertinimo komisijos sprendimu konkurso dalyviai bus apdovanojami Mažeikių rajono savivaldybės, Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir kitų rėmėjų prizais bei diplomais , visiems parodos dalyviams - parodos katalogai.

VI. Sąlygos

CD arba DVD su visomis fotografijomis ir reikalingais dokumentais  konkursui siunčiamos iki 2021 m. gegužės 3 d. (adresu: Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, LT-89218) Tarptautinei parodai „Gyvos žemės  mintys 2021“.

           

Informacija teikiama tel. +370618 09823, +370 698 37064, el. paštais: vaidotas.balzeris@mazeikiumuziejus.lt , jonas.strazdauskas@gmail.com  

 

Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis bus laikomas fotonuotraukų atsiuntimas į konkursą.