Tarptautinis fotografijos konkursas „Gyvos žemės mintys 2017“


Žmogus negali būti abejingas gamtos problemoms. Siekiant sustabdyti gamtos niokojimą, oro, vandens, žemės užteršimą, stiprinant atsakomybę už savo ir žemės likimą, atkreipiant visos žmonijos dėmesį į mus supančios aplinkos problemas organizuojamas XII Tarptautinis fotografijos konkursas „Gyvos žemės mintys 2017“. Fotonuotraukos konkursui priimamos iki 2017-05-01.

 

Tarptautinio fotografijos konkurso
„Gyvos žemės mintys 2017“
nuostatai

I. Tikslai, organizatoriai

Žmogus negali būti abejingas gamtos problemoms. Siekdami sustabdyti gamtos niokojimą, oro, vandens, žemės užteršimą, stiprindami atsakomybę už savo ir žemės likimą, atkreipdami visos žmonijos dėmesį į mus supančios aplinkos problemas, Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Savivaldybės kultūros centras ir Mažeikių foto klubas organizuoja XII Tarptautinį fotografijos konkursą „Gyvos žemės mintys 2017“.

II. Temos

- Žmogaus įtaka gamtai ( teigiama, neigiama);
- Žemė, vanduo, gyvūnija, augmenija;
- Žmogaus sąlytis su supančiu pasauliu;
- Gamtos apsauga;
- Ekologinės problemos;
- Mus supanti gamta.

III. Dalyviai ir dalyvavimo tvarka

Konkurse gali dalyvauti visi užsiimantys bei besidomintys fotografija: fotografai profesionalai, fotokorespondentai, fotografai mėgėjai ir kt.
Darbai turi būti sukurti per 2012-2017 metus.
Dalyviai fotografijas turi siųsti skaitmeniniu formatu, kurių rezoliucija butų pakankama atspausdinti nuotraukas A3 formatu. Nuotraukos bylos dydis neturi viršyti 5 MB. Siųsti JPEG formatu, 2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis, 3000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis, rezoliucija –300 dpi. Atsiųstos fotografijos koreguojamos nebus.
Autorius gali siųsti ne daugiau kaip 5 darbus, gali būti serijos pasirinkta tematika (viena serija – ne daugiau kaip 5 fotografijos).

Dalyviai privalo pateikti savo duomenis:
1. Vardas, pavardė;
2. Amžius;
3. Namų adresas;
4. Telefonas;
5. Nuotraukos (serijos) pavadinimas.

Dalyviai vertinami dviejose amžiaus kategorijose:

1. Iki 20 metų;
2. Nuo 20 metų.

Organizatoriai turi teisę atsiųstas fotografijas naudoti konkurso katalogui, reklamai, nemokėdami jų autoriams honorarų.

IV. Laikas ir vieta

Fotonuotraukos konkursui priimamos iki 2017-05-01.
Komisijos vertinimas iki 2017-06-01.
Konkursinės parodos atidarymas, pristatymas ir nugalėtojų apdovanojimas įvyks Mažeikių muziejuje 2017 m. rugsėjo 29 d.
Tarptautinė paroda „Gyvos žemės mintys 2017“ veiks iki 2017 spalio 29 d.

V. Apdovanojimas

Vertinimo komisijos sprendimu konkurso dalyviai bus apdovanojami Mažeikių rajono savivaldybės, Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir kitų rėmėjų prizais bei diplomais.

VI. Sąlygos

Nuotraukos konkursui iki 2017 m. gegužės 1 d gali būti siunčiamos el. p.: jonas.strazdauskas@gmail.com, strazdas@mzk.lt arba CD, DVD su visomis fotografijomis ir reikalingais dokumentais adresu: Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras (Tarptautinei parodai „Gyvos žemės mintys 2017“), Naftininkų g. 11, Mažeikiai, LT-89223
Informacija teikiama mob. +370 686 36435, + 370 698 37064, el. p. angele.rupkute@meikiai.lt, jonas.strazdauskas@gmail.com.
Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis bus laikomas fotonuotraukų atsiuntimas į konkursą.